• Resim Bulunmamaktadır

  Tüm dünya üzerindeki pariteler aynı mıdır ?

  Dünya üzerinde parite fiyatları aynı zaman dilimi içinde hemen hemen aynıdır. Dünyanın en büyük bankaları birbirlerine özel iletişim ağıyla bağlantılıdır. Forex piyasasında tüm işlemler bu bankacılık ağı yardımıyla gerçekleşir. Bu bilgi ağı sayesinde herhangi bir bankanın belirlediği parite hemen öğrenilebilir. Dünyadaki döviz fiyatları serbest piyasa kurallarına göre arz ve talep ile belirlenir.

  Devamını Oku
 • Resim Bulunmamaktadır

  Forex Teknik Analiz Nedir ?

   

  Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek amacıyla, fiyat grafiklerinin yardımıyla geçmişteki piyasa hareketlerinin incelenmesidir. Teknik analiz için iki önemli bilgi

  kaynağı fiyat ve işlem hacmidir. Teknik analizin temeli Dow Teorisi’ne dayanır. Teknik analiz üç varsayıma dayanır:

  Piyasa her şeyi değerlendirir.
  Piyasadaki fiyatlar trendlerle hareket eder.
  Geçmiş kendini yineler.

  Devamını Oku
 • Resim Bulunmamaktadır

  Forex in tarihçesi

  Bugün Forex olarak bilinen piyasaların temeli 1973 yılında atılmıştır. Fakat paranın bir para biriminden diğer para birimine çevrilmesi çok eski çağlara kadar uzanmaktadır.

  İkinci Dünya savaşından önce dünyada en baskın para İngiliz Paunduydu. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Almanya ile olan mücadelesi sonucunda Pound gücünü kaybetti. 1929 krizi ile gücünü kaybetmiş olan Amerikan Doları, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ekonomisinin güç kazanması ile günümüze kadar en şok kullanılan para birimi olmuştur ve Amerika Birleşik Devletleri de dünyanın ekonomik gücü haline gelmiştir.

  Bretton Woods Anlaşması:

  Bretton Woods, küçük bir ABD eyaleti olan New Hampshire’deki Carroll kasabasının bir bölgesidir. 1944 yılında burada düzenlenen Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı ardından bir anlaşma imzalandı ve bu konferans ile ortaya çıkan sistem “Bretton Woods Sistemi” olarak isimlendirildi. Bretton Woods’ta, Mount Washington Oteli’nde yapılan konferansa 45 ülke katıldı.

  Bu konferans sonunda imzalanan anlaşma ile Uluslararası Para Fonu (IMF) merkezi kuruluş olarak kabul edildi. Anlaşma ile kurulan sisteme “Altın Borsası Standardı” da denmektedir.

  Ayarlanabilir bir sabit kur sistemi olan “Bretton Woods Sistemi” aynı zamanda bir altın döviz standardı oluşturmuştur. Çünkü bu anlaşma ile ABD Doları altına, diğer paralar da ABD Doları’na bağlanmıştı. Bu anlaşma ile 35 $, 1 ons altın sabit değerine eşitlendi. Ellerinde Amerikan Doları olan ülkeler merkez bankaları kanalıyla bu dolarları, ABD’de altına dönüştürebiliyorlardı. Yine ellerinde Amerikan Doları bulunan özel kişiler ise bunları ancak serbest piyasada altına dönüştürebiliyorlardı.

  Bretton Woods’un amacı, kısa dönemli dalgalanmalar karşısında döviz kurlarına istikrar sağlayacak bir düzen getirmek, döviz kuru değişimlerinde devalüasyonların doğmasına engel olmaktı. Anlaşmaya göre IMF, sistemin bu amaca göre yürütülmesinden sorumlu tutuldu.

  Smithsonian Anlaşması:

  Mart 1971’de, Avrupa Konseyi, Ortak Pazar ülkelerini ekonomik ve parasal birliğe doğru götürecek Werner Planı’nı hazırlayıp kabul etti. Ülkeler, Werner Planı kapsamında, Avrupa para birimlerinin kendi aralarında dalgalanmalarını istikrara kavuşturmak üzerinde anlaştılar.

  Avrupa para birimlerinin kendileri arasında döviz kuru hareketleri küçülmekte (yılan), Dolara (tünel) karşı ise göreceli olarak büyük kalmakta idi. Bu nedenle, bu sistem “tüneldeki yılan” (snake in the tunnel) ismini almıştı.

  1971 yılının aralık ayında Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’den oluşan (Groups of Ten) ülkeler Washington’da Smithsonian enstitüsünde toplanmışlar ve Smithsonian anlaşmasını oluşturdular. Bu anlaşma ile ABD Dolarının esas yabancı ülke paralarına göre %8 oranında değeri düşürüldü. Fakat çok kısa süre içerisinde Amerikan Dolar kurundaki bu devalüasyon oranının yetersiz olduğu ortaya çıktı. Dolara spekülatif hücumlar karşısında 12 Şubat 1973 tarihinde %10 oranında yeni devalüasyon yapıldı. Fakat spekülatif hareketler o kadar yoğundu ki, 1 Mart-18 Mart 1973 tarihleri arasında döviz piyasaları kapatılmak zorunda kaldı. Döviz piyasaları 19 Mart’ta yeniden açıldığında Japon ve esas Avrupa para birimleri Dolar karşısında serbest dalgalanmaya bırakıldı. Başlangıçta bu geçici bir düzenleme olarak düşünülse de, yeni bir dönem – esnek kur sistemleri dönemi başlıyordu.

  Avrupa Para Sistemi

  1972 yılında ise Avrupa Topluluğu para birimlerinin Amerikan Dolarına olan bağımlılığını azaltmaya yönelik kararlar aldı. Buna yönelik ilk girişim Hollanda, Belçika , İtalya, Fransa, Batı Almanya ve Luksemburg’un kendi aralarında European Joint Float sistemini oluşturması ile başladı. Anlaşma özellikle döviz kurlarının Bretton Woods sisteminden daha geniş aralıkta dalgalanmasına olanak veriyordu.

  Bretton Woods sisteminin çöküşü ve Smithsonian Anlaşması üzerine Nisan 1972 tarihinde yeniden bir araya gelen Avrupa ülkeleri yılan aralığının ± %2,25, tünel aralığının ise ± %4,50 olması üzerinde anlaştılar. 1973-80 yılları arasında döviz kuru ayarlaması ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldı.

  Aralık 1978 tarihinde Avrupa Şûrası Mart 1979 tarihinden geçerli olmak üzere Avrupa Para Birliğinin kurulmasını kabul etti. 1979 yılında Avrupa Para Birimi (ECU – European Currency Unit) tanımlandı. 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren Euro, ECU’nun yerini aldı.

  Sonuç olarak, değişken kur sistemi paranın değerinin temel arz ve talep kurallarına göre değişimi sağlanmıştır. Bugün, forex piyasası dünyanın en büyük ve en likit piyasasıdır.

  Devamını Oku
 • Resim Bulunmamaktadır

  Dünya Borsa Endekslerinin Açılımları

  Dünya Borsa Endekslerinin Açılımları ;

  DJ30: Dow Jones30 Endeksi

  S&P500: Standart&Poors Endeksi

  NASDAQ100: ABD Borsası Endeksi

  DAX 30: Frankfurt Alman Borsası Endeksi

  CAC40: Fransız Borsa Endeksi

  IBEX35: İspanya borsası

  FTSE 100: Londra Borsası Endeksi

  NIKKEI 225: Tokyo Borsası endeksi

  RUSSELL2000: Rusya Borsa Endeksi

  S&P/MIB 40: İtalya Borsası

  DJ EURO STOXX50: Dow Jones Euro endeksi

  SMI: İsviçre Piyasa Endeksi

  AMERİKA BORSA ENDEKSLERİ;

  New York Borsası(NYSE)

  New York Borsası (NYSE), 1966 yılında, biri bileşik olmak üzere sanayi, ulaştırma, finans, elektrik-gaz-su hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan şirket hisse senetleri için beş ayrı kategoride piyasa endeksi hesaplamaya başlamıştır.

  Dow Jones (DJ30)

  Dow Jones (DJ30), Amerikan hisse senedi piyasası için bilinen en eski hisse senedi piyasa endeksidir. Başlangıcı, Dow Jones Company’nin aktivitesi yüksek 11 hisse senedinin ortalama kapanış fiyatlarını yayınlamaya başladığı 1884′e kadar uzanmaktadır. Endeks ilk defa Mayıs 1886′da hesaplandığı zaman 12 şirketin hisse senedinden oluşmaktaydı. Daha sonra, endeks kapsamındaki hisse senedi adedi 1916′da 20′ye, 1928′de ise 30′a yükseltildi. 1928′den günümüze kadar, endeksteki bazı hisse senetlerinin yerine yenileri ikame edildiği halde, bu sayı değişmeyerek sürekli 30 olarak kalmıştır. DJ30, fiyat ağırlıklı endekslerin en bilinenidir.

  STANDARD AND POOR’S ENDEKSİ (S&P500)

  Standard & Poor’s kısaca (S&P500) olarak adlandırılmaktadır. S&P500, 1935-1937′yi baz dönem alarak değişik sektörlerdeki hisse senetlerinden oluşan ayrı endeksler hesaplayarak işe başlamıştır.

  NASDAQ (NASDAQ100)

  Amerikan hisse senedi piyasası için diğer önemli bir piyasa endeksi Menkul Kıymet Aracı Kurumları Birliği’nin (NASD) 5 Şubat 1971 tarihinden itibaren hesaplamaya başladığı Menkul Kıymet Aracı Kurumları Ulusal Birliği Otomatik Kotasyon (NASDAQ) endeksleridir. NASDAQ sistemine kota edilmiş Amerikan tezgâh-üstü (OTC) piyasada işlem gören bütün hisse senetleri, bu endeksin kapsamında bulunmaktadır. 1996 yılsonu itibarıyla bu sisteme bağlı ve dolayısıyla endeks kapsamında bulunan hisse senedi adedi 5.575′dir. NASDAQ 100 Endeksi Amerika merkezli olup 100 yabancı büyük şirketi kapsamaktadır. 1985 yılında hesaplanmaya başlanmıştır. NASDAQ Endeksi telekomünikasyon, bilgisayar ürünleri, biyoteknoloji, perakende ve toptan ticaret gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin performanslarını yansıtmakta olup, finans ve yatırım alanlarındaki şirketleri kapsamamaktadır. Bu sebeple sadece Amerika’nın değil dünyanın teknoloji endeksi olarak tanımlanır.

  AVRUPA BORSA ENDEKSLERİ;

  Almanya Borsası (DAX30)

  DAX (Deutscher Aktien İndex- Alman menkul kıymetler endeksi) , Frankfurt Borsasında işlem gören 30 büyük Alman şirketinin 3′er aylık performanslarını yansıtmaktadır . DAX 30 Endeksi, Xetra adındaki elektronik işletim sistemi üzerinden yürütülmektedir.

  Londra Borsası (FTSE100)

  İngiltere’de Londra Borsasında işlem gören FTSE 100 endeksi 1984 yılında hesaplanmaya başlandı. 100 büyük İngiliz Şirketinin yanı sıra 80′den fazla ülkeye ait menkul kıymet,tahvil ve çeşitli alternatif aktifleri kapsar. Bu endeks 14 İngiltere Endeksi içinde yer almakta olup temel gösterge olarak kabul edilmektedir.

  Paris Borsası (CAC40)

  Paris Borsasında işlem gören CAC 40 endeksi ,hisseleri en fazla işlem gören , en büyük 40 şirketin performansını yansıtmaktadır.CAC 40 endeksinin yatırımcıları ise %45 oranında Fransızlardır. Kalanı ise Amerikan, Japon, Alman ve İngiliz yatırmcılar paylaşır.

  ASYA BORSA ENDEKSLERİ

  TOKYO BORSASI (TOPIX)

  Tokyo Borsası Fiyat Endeksi (TOPIX), Tokyo Borsası (TSE) birinci bölümünde işlem gören bütün hisse senetlerinin bileşik endeksidir. 1996 yılsonu itibarıyla endeks kapsamındaki hisse senedi adedi 1.297′dir. Bu endeks, Nikkei Endeksinin eksikliğini gidermek için oluşturulmuştur

  NIKKEI (Nikkei225)

  Nikkei Endeksi (Nikkei225) Japon hisse senedi piyasasında en iyi bilinen endekstir. Tokyo Borsası’nın (TSE) birinci bölümünde yer alan hisse senetlerinin 255′inden oluşmaktadır. NDSA, ABD’deki DJIA’mn kullandığı formüle göre fiyat-ağırlıklı olarak hesaplanmaktadır. Endeksin baz dönemi 4 Ocak 1968, baz değeri ise 100′dür.

  HİSSE SENETLERİ

  Hisse senetleri, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir. Bir anonim şirketin hisse senedine sahip olmak, şirkete ortak olmayı ifade etmektedir. GOOGLE, COCA-COLA, MCDONALDS, EXXONMOBIL, WAL_MART, GE, BOA, BERKSHIRE, DISNEY, APPLE, TEVA, PERRIGO, vb gibi enstrümanlar hisse senetlerine örnek olarak verilebilir.

  TAHVİL ve BONO

  Devlet hazinelerinin veya anonim ortaklıkların borç para bulmak amacıyla çıkardıkları borçlanma senetleridir, hazine çıkartıyorsa buna devlet tahvil deniyor eğer anonim şirketleri çıkartıyorsa özel sektör tahvilleri deniyor. Devletin 1 yıl, anonim ortaklıkların ise en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla, itibari değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleridir.

  Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum tarafından öngörülen vade sonunda belli bir bedelin ödenmesinin taahhüt edildiği menkul kıymetlere BONO denir. Bonolarının vadesi 60 günden az 360 günden fazla olamaz. Bono iktisadi mahiyeti itibari ile kredi vasıtasıdır. Ayrıca ödeme, ispat ve teminat vasıtası olarak da kullanılır.

  5Y_T-NOTES, 10Y_T-NOTES, 30Y_T-BOND, JAPAN_BOND, EURO-BUND, GILT_LONG forex piyasalarında işlem gören tahvil ve bono olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Devamını Oku
 • Resim Bulunmamaktadır

  FOREXTE EMTİA TÜRLERİ-PETROL-GÜMÜŞ

  PETROL

  Emtia piyasasında özellikle altından sonra yoğun bir talep görülen siyah inci lakaplı petrol yatırımcılarına kazanç fırsatları oluşturmasına neden olmaktadır. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkelerin başında yer alan ABD ekonomisiyle doğrudan ilgili olan siyah inci de ABD borsaları ile yaşadığı korelasyon da dikkat çekicidir. ABD borsalarında yaşanan yükselişlerin petrol fiyatlarını yükselttiğin, bu yüzden de petrol hareketlerini takip etmek için ABD borsalarını dikkatle incelemek gerekmektedir. Diğer etken unsurlar da Uluslar arası Enerji Ajansı ( IEA) beklentileri ve ham petrol stoklarında yaşanan hareketliliktir.

  GÜMÜŞ

  Son yıllarda altın dışında kazançlarından sıklıkla bahseden bir enstrümanın gümüş olduğunu söyleyebiliriz. 1980 yılında 50 dolar seviyelerine yakın seyrederken bu seviyelerden gerileyen gümüş 2011 yılında 17 dolardan 30 dolara artarak yükselişlerin devamı için sinyaller vermişti. 2011 yılında 50 dolar seviyesine yaklaşan gümüş fiyatları yükselişlerine devam etmek isterken altının yerini almak istemektedir. Düşük fiyatı ve her kesime hitap etmesi nedeniyle kolaylıkla alınabileceği ile altında yaşanılan doyum noktası ile gümüşe yönün çevrilebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle ABD doları ile bağlantısı dikkat çekicidir ve yatırımcılarına uygun fırsat tanımaktadır. Dolar’ın değer kaybetmesi durumunda Gümüş’ün yükselebileceğini söyleyebileceğimiz gibi ABD Dolar’ında yaşanan yükselişlerden dolayı Gümüş olumsuz etkilenmektedir.

  BAKIR

  Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili’de ve 2010 yılı başında meydana gelen deprem sebebiyle bakır fiyatları rekor seviyelere çıkmıştı. Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da meydana gelen siyasi gerginlikler ve Libya Savaşı yatırımcıların bir anda altına sığınmalarına sebep olmuş ve altın fiyatlarının tekrar yükselmesini sağladı. Altın fiyatlarının yükselmesi bakır fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer aldığı için bakır fiyatlarında meydana gelen artışın sebeplerinden birisinin de altın fiyatlarında meydana gelen artış olduğunu söylenebilir. Emtia grubu arasında diğer enstrümanlara göre daha az bir talebe rağmen adını sıklıkla duyurmayı başarmıştır. Özellikle Altın fiyatları ile doğru orantıdaki korelasyonu da dikkat çekicidir.

  PAMUK, KAHVE, ŞEKER ve BUĞDAY

  2011 yılının diğer dikkat çeken enstrümanları olarak ve tarım ürünleri olarak bilinen bu grup yatırımcılarına kazançlı fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Altın, petrol ve gümüş gibi aşırı talebe maruz kalmamakta ancak az talebine karşın isimlerinden sürekli bahsedilmesine neden olmaktadır.

  Devamını Oku
 • Resim Bulunmamaktadır

  FOREX-ALTIN

  ALTIN

  Güvenilir yatırım aracı olarak yatırımcıların gözünde her zaman birinci sırada olan altın tüm piyasalarda olduğu gibi forex piyasalarında da yoğun ilgiye maruz kalmaktadır. Özellikle son yıllarda Avrupa ve ABD’den gelen olumsuz haberler altın fiyatlarının yükselmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. ABD ve Avrupa dışında Çin ve Hindistan gibi ülkelerde altın fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın rezerv para birimi olan Dolar ile ters korelasyon olan Altın da Dolar’ın yükselmesi karşısında güvenilir yatırım aracı olan altın değer kaybettiği gibi Dolar’ın değer kaybetmesi durumunda ise Altın fiyatları yükselişlerine devam etmektedir.

  Kuyumcu ve Sarrafların, kendilerin koruma altına almak için özellikle forex piyasasını kullanmaktadır. Kasalarındaki fiziki altının değer kaybetmesine karşı zararını minimize etmek için forex piyasasında düşük teminat ile satış yapmaktadırlar. Satış yaptıklarından altının değerinin düşmesi halinde kar edecekleri için, fiziki altınlarının değer kaybetmesinden zarar görmezler.

  Devamını Oku
 • Resim Bulunmamaktadır

  EMTİA

  FOREXTE EMTİA TÜRLERİ

  Emtia; altın, petrol ve bakır olmak üzere, buğday ve mısır gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerin oluşturduğu mal topluluğuna verilen isimdir. Emtia Mallarının ticaretinin gerçekleştiği piyasaya “Emtia Borsası” denilir. Emtialar daha değerli ve farklı ürünlerin meydana getirilmesi için kullanılan ve değerleri tüketici tarafından belirlenen, değerli, yarı değerli, kimyasal ürünler, emisyon ürünleri, hayvansal ürünler ve enerji ürünlerdir.

  Emtiaların Açılımları

  Gold: Altın

  Crude Oil: Ham petrol

  Corn: Mısır

  Wheat: Buğday

  Heating Oil: Fuel oil

  Sugar#11: Şeker

  Soybean: Soya fasulyesi

  Coffee_C: Kahve

  Cotton#2: Pamuk

  Natural_Gas: Doğal gaz

  Gasoline: Benzin

  Devamını Oku
 • Resim Bulunmamaktadır

  MİNÖR PARİTE

  FOREX MİNÖR PARİTE

  Forex piyasasında en az kullanılan enstrümanların bulunduğu kategoriye verilen addır. Forex piyasasında en az kullanılan pariteler olarak EUR/TRY, USD/TRY, USD/SEK, USD/PLN, EUR/ZAR, USD/ZAR, vb enstrümanlar dâhil edilmiştir.

  EUR/TRY

  Avrupa ve Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren ve bu haberler neticesinde sert hareketlere maruz kalan EUR/TRY paritesi ile ilgili örnek verecek olursak;

  Avrupa ekonomisi ile ilgili olumlu haberlerin olması Euro’nun Türk Lirası karşısında değer kazanmasına ve bu paritenin yükselmesine neden olacaktır.

  Türkiye Ekonomisi ile ilgili olumlu bir haber gelmesi durumunda Türk Lirasının değerlenmesine neden olacağından EUR/TRYparitenin gerilemesi gözlemlenecektir.

  USD/TRY

  Amerika ve Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren ve bu haberler neticesinde sert hareketlere maruz kalan USD/TRY paritesi ile ilgili örnek verecek olursak;

  Amerika ekonomisi ile ilgili olumlu haberlerin olması ABD Dolarının Türk Lirası karşısında değer kazanmasına ve bu paritenin yükselmesine neden olacaktır.

  Türkiye Ekonomisi ile ilgili olumlu bir haber gelmesi durumunda Türk Lirasının değerlenmesine neden olacağından USD/TRY paritesinin gerilemesi gözlemlenecektir.

  USD/SEK

  Amerika ve İsveç ekonomisini yakından ilgilendiren ve bu haberler neticesinde sert hareketlere maruz kalan USD/SEK paritesi ile ilgili örnek verecek olursak;

  Amerika ekonomisi ile ilgili olumlu haberlerin olması ABD Dolarının İsveç Kronu karşısında değer kazanmasına ve bu paritenin yükselmesine neden olacaktır.

  İsveç ile ilgili olumlu bir haber gelmesi durumunda İsveç Kronu’nun değerlenmesine neden olacağından USD/SEK paritesinin gerilemesi gözlemlenecektir.

  Devamını Oku
 • Resim Bulunmamaktadır

  MAJÖR PARİTE

  FOREXTE PARİTE TÜRLERİ ;

  Forex piyasasında en çok kullanılan enstrümanların bulunduğu kategoriye verilen addır. Forex piyasasında en çok kullanılan pariteler olarak EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD,vb gibi enstrümanlar dahil edilmiştir.

  EUR/USD

  Bu döviz kurunda Euro baz kur, Amerikan Doları ise karşılıktır.

  Örnek olarak Amerikan ekonomisinin zayıflamaya devam edeceği ile ilgili bir haberin olması durumunda, Amerikan Dolarının değer kaybetmesi beklenilmektedir. Dolar Euro karşısında değer kaybeder ve EUR/USD paritesi yükselir. Yani Alış işlemi yapmanız gerekmektedir.

  Eğer Amerikan ekonomisinin güçleneceği ve dolayısıyla Amerikan Dolarının değerinin artacağına dair beklentiniz varsa, EUR/USD paritesinde düşüşler gerçekleşecektir. Çünkü Amerikan Dolarına Euro karşısında değer kazanır.

  GBP/USD

  Bu döviz kurunda GBP baz kur, Amerikan Doları ise karşılıktır.

  Eğer İngiliz ekonomisinin gelecekte Amerikan ekonomisinden daha iyi olabileceğini düşünüyorsanız, GBP/USD alım talimatı vermeniz doğru olacaktır. Böylece Poundun Amerikan Doları karşısında değer kazanacağına göre yatırım yapmış olursunuz.

  Eğer İngiliz ekonomisinin zayıflayacağına inanıyorsanız GBP/USD ikilisini paritesinde düşüşler devam eder. Çünkü Pound Dolar karşısında değer kaybetmektedir.

  USD/JPY

  Bu döviz kurunda Amerikan Doları baz, Japon Yeni ise karşılıktır.

  Eğer Japon hükümetinin ihracat sanayini güçlendirmek için Yen’i zayıflatma politikası izleyeceğini düşünüyorsanız, USD/JPY kurunu alış emri vermeniz gerekiyor. Bu şekilde Amerikan Dolarının Japon Yenine karşı değer kazanacağına göre yatırım yapmış oluyorsunuz.

  Eğer Japon yatırımcıların Amerikan finansal piyasalarından çıktığını ve doğal olarak sahip oldukları Amerikan Dolarlarını tekrar Yen’e çevirdiklerini düşünüyorsanız, bu durum Amerikan Dolarını kötü yönde etkileyecektir ve bu nedenle USD/JPY satışı yapmanız gerekir. Bu şekilde Amerikan Dolarının Japon Yeni karşısında değer yitireceğine göre yatırım yapmış olursunuz.

  USD/CHF

  USD/CHF ikilisinde Amerikan Doları baz döviz İsviçre Frankı ise karşılıktır.

  İsviçre’den gelen herhangi bir olumlu haber Frank’ı değerlendirdiği için USD/CHF paritesinde düşüşlerin olmasını gözlemleyebiliriz. Çünkü Frank Dolar karşısından değer kazanmıştır.

  Eğer İsviçre ekonomisinin önünde zor günler olduğunu düşünüyorsanız bu durumda USD/CHF paritesinin yükselmesini gözlemleyebiliriz. Bu şekilde Frangın Amerikan Doları karşısında değer kaybetmesine neden olacaktır.

  EUR/JPY

  EUR/JPY / paritesinin en önemli özelliği birbirine zıt iki bölgenin para birimlerinin oluşturduğu ikili olmasıdır. Bu pariteyi etkileyen birçok haber doğa olayı ve fon akışı vardır. Hem Japonya piyasasından ve diğer uzak doğu piyasalarından gelen haberler, hem de Euro bölgesini ve global ekonomiyi ilgilendiren bir çok haberden etkilenmektedir bu parite. EUR/USD paritesinin Euro bölgesi etkisi dışında oldukça değişik bir etkileşim vardır. Bununla birlikte EUR/USD, EUR/JPY ve USD/JPY üçlüsü de matematiksel olarak bir korelasyon üçlüsü oluşturur. Bu 3 adet ikiliden ikisinin değerinin bilinmesi diğerinin de hesaplanmasına imkan verir ve bu matematiksel özellik de EUR/JPY paritesinin en büyük işlem hacmine sahip diğer iki paritenin arasındaki korelasyonu sağlayan parite olması açısından önemlidir.

  Avrupa bölgesinden gelecek herhangi bir olumlu haber Euro’nun Japon Yeni karşısında değer kazanmasına neden olacaktır ve pariteyi yükseltecektir. Tam tersi olması durumunda yani Japonya ekonomisinden gelen herhangi olumlu bir haber Japon Yen’inin Euro karşısında değer kazanmasına neden olacaktır ve paritenin düşmesini tetikleyecektir.

  AUD/USD

  AUD/USD paritesi daha çok EUR/USD paritesi ile çok yakın ilişki gösterir ve AUD’nin daha düzeltici etkisi ile genellikle daha küçük dalga boylarında volatilite yaşanır. Bu paritenin sıkışma dönemlerinde tam bir sıkışma yaşadığını söylemek mümkündür. Sıkışma dönemleri dışında ise genellikle trend değişimleri dışında yine sakin ve aynı yönlü hareketler izler ve bu açıdan uzun vadeli işlem yapılması en olası paritelerden biridir. Çoğu kez yüksek spread düzeyi de bu imkanı zorlar. Bu parite de tıpkı EUR/JPY paritesinde olduğu gibi bir çok haber doğa olayından veya fon akışından etkilenir. Japonya piyasasından ve diğer uzak doğu piyasalarından gelen haberler, USD kaynaklı haberler ve bilgiler ile global ekonomiyi ilgilendiren bir çok haberden etkilenmektedir bu parite. EUR/USD paritesinin US kaynaklı etkisi dışında oldukça değişik bir etkileşim de vardır. Bu parite en yüksek düzeyde USD kurunun global etkileşiminden ve hareketlerinden etkilenir demek mümkündür.

  Avustralya bölgesinden gelecek herhangi bir olumlu haber AUD’nin Dolar karşısında değer kazanmasına neden olacaktır ve pariteyi yükseltecektir. Tam tersi olması durumunda yani Amerika ekonomisinden gelen herhangi olumlu bir haber USD’nin AUD karşısında değer kazanmasına neden olacaktır ve paritenin düşmesini tetikleyecektir.

  NZDUSD

  Yeni Zelanda Dolarının Amerikan Dolarına oranı bu pariteyi oluşturur. Amerika’da meydana gelebilecek tabii afetler, kötü hava koşulları yada ekonomisi ile ilgili olumsuz haberler paritenin yükselmesine sebep olur. Çünkü ABD doları Yeni Zelanda Doları karşısında değer kaybetmektedir. Tam tersi durumda yani Yeni Zelanda hükümetinden gelecek olumsuz bir haber Yeni Zelanda Dolarının ABD Doları karşısında değer kaybetmesine ve paritenin gerilemesine neden olacaktır.

  USDCAD

  USD/CAD paritesi özellikle ABD ekonomisinden gelecek olan haberlerden dolayı sert hareketlere maruz kalmaktadır. Ayrıca petrol fiyatlarının da derinden etkilediği Kanada Doları ile ilgili yaşanılacak hareketler de agresif olmaktadır.

  Örneğin Kanada da petrol fiyatlarının yükselmesi USD/CAD paritesinin değerini düşürür. Çünkü Petrol fiyatlarının yükselmesi Kanada Doları’nın da değerlenmesine neden olacaktır. Bu yüzden de değerinin düşeceğini düşündüğünüz bir parite için de satış emri vererek pozisyon açmalısınız. Aksi durumda yani Petrol fiyatlarının düşmesi Kanada Dolar’ının düşmesine neden olacağından paritenin yükselmesi gözlemlenebilir.

  Devamını Oku
 • Resim Bulunmamaktadır

  PARİTE

  FOREXTE VE BORSADA SIKÇA DUYLAN SIKÇA PARİTE

  İki döviz cinsinin oluşturduğu yatırım değeridir. Pariteler yani dövizler, birbiriyle ayni anda takaslanırlar. Dünya üzerinde parite fiyatları aynı zaman dilimi içinde hemen hemen aynıdır. Dünyanın en büyük bankaları birbirlerine özel iletişim ağıyla bağlantılıdır. Forex piyasasında tüm işlemler bu bankacılık ağı yardımıyla gerçekleşir.

  Forex piyasasında yatırımcıların en çok işlem gördüğü enstrümanlar topluluğu olarak bilinen parite ülke para birimlerinin birbirleriyle oranlanması sonucunda elde edilir. Çapraz kur adı da verilen bu oranlamada en çok kullanılan enstrümanlara MAJÖR PARİTE, en az kullanılan enstrümanlara ise MİNÖR PARİTE adı verilir ve enstrümanlar bu kategori altında yer almaktadır.

  Örnek Majör Pariteler Örnek Minör Pariteler 
  EURUSD ( Euro / Amerikan Doları ) EURTRY ( Euro / Türk Lirası ) 
  GBPUSD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) USDTRY (Amerikan Doları / Türk Lirası ) 
  USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) USD/SEK (Amerikan Doları / İsveç Kronu ) 
  USD/CHF(Amerikan Doları / İsviçre Frangı) USD/NOK (Amerikan Doları/Norveç Kronu )
  USD/CAD(Amerikan Doları/Kanada Doları) USD/HUF (Amerikan Doları/Macar Forinti) 
  AUDUSD(Avustralya Doları/Amerikan Doları) USDSGD(Amerikan Doları/Singapur Doları) 
  NZDUSD(Yeni Zelanda Doları/Amerikan Doları) USD/ZAR(Amerikan Doları/Güney Afrika Randı) 
  Devamını Oku
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123